EXAM

IELTS Exam

The International English Language Testing System (IELTS) is a test that measures the language proficiency of people who want to study or work in environments where English is used as a language of communication.

odręcznik przez nas proponowany to Ready for IELTS –          Roy Norris, Amanda French, Macmillan, jest wyjątkowy pod wieloma względami:

 • systematycznie rozwija cztery umiejętności językowe w kontekście zadań egzaminacyjnych.
 • każdy rozdział podsumowuje część powtórzeniowa
 • systematyczne ćwiczenia egzaminacyjne zawierają praktyczne wskazówki do każdej części egzaminu
 • szczególny nacisk na słowotwórstwo,  transformacje i wyrazy o podobnym znaczeniu.
 • tematyczna lista leksykalna
 • przyjazna sekcja gramatyczna
 • CD-ROM zawierający dwa testy próbne
 • modelowe odpowiedzi z oceną egzaminatora znakomicie pomagają  rozwijać umiejętności pisania.
 • daje możliwość oswojenia się z formą egzaminu dzięki testom zawartym w książce nauczyciela ( 5 testów powtórzeniowych i jeden pełny test w formacie egzaminu IELTS)

Idealnym  uzupełnieniem kursu FCE jest:

IELTS Testbuilder , ake Allsop, Judith Ash, Tricia Aspinall, Macmillan

 • zawiera cztery pełne arkusze egzaminacyjne, pozwalające zapoznać się z poziomem językowym oraz typem zadań egzaminacyjnych,
 • cechą wyróżniającą jest klucz odpowiedzi, który szczegółowo wyjaśnia, dlaczego odpowiedź jest poprawna
 • Testbuilder nie tylko sprawdza, ale i uczy
 • szczególny nacisk na zagadnienia najczęściej sprawiające trudności.