Jako centrum egzaminacyjne, wspierane przez wyjątkową kadrę dydaktyczną oraz największe wydawnictwa językowe, specjalizujemy się w przygotowaniu do wielu egzaminów językowych. Ponadto oferujemy gamę warsztatów oraz specjalistycznych kursów. Dzieki wąskim specjalizacjom jesteśmy w stanie idealnie dostosować kurs do potrzeb klienta.

Każdy nowy materiał jest przedstawiany w kontekście, a następnie utrwalany poprzez aktywne ćwiczenia. Mówienie jest podstawą i niezwykle trudną do opanowania umiejętnością. Aby dobrze mówić, należy dużo ćwiczyć. Zajęcia bez interakcji werbalnej w języku obcym nie maja miejsca na naszych kursach. Nad odpowiednią wymową czuwają profesjonalni anglojęzyczni lektorzy.

Praca w trakcie zajęć organizowana jest po zidentyfikowaniu potrzeb grupy. W zależności jakie są cele klienta, dobieramy kurs tak, aby te cele osiągnął w najbardziej optymalnym czasie. Jeśli celem klienta jest praca nad mówieniem polecamy kurs skoncentrowany właśnie na rozwijaniu tej umiejętności lub warsztaty konwersacyjne. Oczywiście nie da sie mówić bez poprawnej znajomości gramatyki. Wtedy z pomocą przychodzą krótkie kursy, na których najbardziej przydatne elementy gramatyki są dopracowywane do perfekcji. Usystematyzowany materiał z pewnością posłuży jako punkt odniesienia podczas kontynuacji nauki. Study group Nasi klienci maja komfort wyboru intensywności kursu, nawet jeśli wykracza on poza ramy określone w ofercie.

Samodzielna praca na platformie elektronicznej lub w postaci prac domowych jest nieodlączną częścią nauki języka. To, jaką pracę dostają uczniowie jest uzależnione od ich celów i potrzeb. Uczniowie zawsze rozumieją dlaczego dana praca domowa jest im zadawana i jaki cel osiągną, jeśli się w nią zaangażują. Staramy się, żeby uczniowie w domu dużo czytali, w interesujący sposób utrwalali nabytą wiedzę oraz odkrywali nieznane dotąd obszary słownictwa. Możliwość korzystania z dostęnych materiałów na zajęciach oraz online, inspiruje i zachęca do dalszej nauki. Uczniowie zawsze mają komfort zadania pytania i ponownego wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii. Moga to zawsze zrobić na lekcji lub skontaktować się z opiekunem za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Indywidualne podejście wspiera motywację. Nauczyciel dba o sprawiedliwy podział czasu lekcji, tak aby każdy miał szansę brać w niej aktywny udział. Szczególnie dotyczy to większych grup. Ponadto każdy uczeń ma kontakt z nauczycielem za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej.Uczniowie opuszczający lekcje mają coraz więcej do nadrobienia. Dla naszych klientów przygotowaliśmy możliwość zrealizowania części materiału poza lekcją za konkurencyjną stawkę. Lekcja może się odbyć na miejsu lub za pośrednictwem Skype, jeśli uczeń musi, np.: zostać w domu lub jest na wyjeździe.

Na naszych zajęciach uczniowie będą mieli okazję spotkać się ze studentami z innych krajów, co pomoże zrozumieć potrzebę kontynuacji nauki i ulepszanie swojego warsztatu. Motywację do nauki zapewnia również wewnętrzne forum i wirtulana klasa, gdzie uczniowie wspólnie mogą rozwiązywać swoje problemy, integrować się oraz pracować nad projektami.

Odpowiednia selekcja materiału oraz właściwy wybór lektora do wykonania szkolenia stanowi połowę sukcesu. Po stronie ucznia leży jedynie podążanie za wskazówkami nauczyciela i regularne uczęszczanie na zajęcia.